• สมัครสอบวิชาเฉพาะ

    วันที่ 1 พ.ย.. 2560 - 31 มกราคม 2561 (xx)
    สอบวันที่ 8-11 มีนาคม 2561
  • รอบที่ 1/1 สมัครโดยยื่น Portfolio

    วันที่ 29 ก.ย. 2560 - 27 ตุลาคม 2560 (xx)
  • รอบที่ 1/2 สมัครโดยยื่น Portfolio

    วันที่ 27 ธ.ค. 2560 - 24 ม.ค. 2561 (xx)
  • รอบที่ 2 โควตาคณะต่างๆ

    วันที่ 2 ก.พ. 2561 - 30 มี.ค. 2561 (xx)
  • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

    วันที่ 9 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 (xx)
  • รอบที่ 4 แอดมิสชั่นกลาง

    วันที่ 6 มิ.ย. 2561 - 10 มิ.ย. 2561 (xx)
  • รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

    วันที่ 16 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561 (xx)
The Silpakorn International Collage application for OVERSEAS students can be acquired here.

edit สมัครสอบ  info ดูคุณสมบัติ  file_download ประกาศรับสมัคร  format_list_numbered ขั้นตอนสมัคร