• รอบที่ 1 Portfolio

  วันที่ 1 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561 (xx)
 • รอบที่ 2 โควตา/โครงการพิเศษ

  วันที่ 4 ก.พ. 2562 - 12 มี.ค. 2562 (xx)
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

  วันที่ 17 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 (xx)
 • รอบที่ 4 แอดมิสชั่น

  วันที่ 9 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 (xx)
 • รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

  วันที่ 30 พ.ค. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 (xx)
ผลคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบ 5

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2562 ดูรายชื่อตามลิงก์ด้านล่าง    
ดูรายชื่อ

ผลคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5

ดูรายชื่อตามลิงก์ด้านล่าง    
ดูรายชื่อ | รายชื่อเพิ่มเติม | ฟอร์มตรวจสุขภาพ

ผลคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบ 4

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562     ดูรายชื่อ

ประกาศ ประกาศ SU-TCAS รอบที่ 4

ดูรายละเอียด ที่นี่

ประกาศ ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกรอบ 5

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกรอบ 5 ดูประกาศที่นี่

ประกาศ รายละเอียดรอบ 5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนการเกษตร
รายละเอียดการสมัครรอบ 5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนการเกษตร ดูประกาศ

ประกาศ รายละเอียดการรับรอบ 5 คณะมัณฑนศิลป์

รายละเอียดการรับรอบ 5 คณะมัณฑนศิลป์ ดูประกาศที่นี่

ประกาศ รายละเอียดการรับรอบ 5 คณะมัณฑนศิลป์

รายละเอียดการรับรอบ 5 คณะมัณฑนศิลป์ ดูประกาศที่นี่

ประกาศ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์รอบ 4 (แอดมิสชัน)

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์รอบ 4 ดาวน์โหลดได้จากเอกสารด้านล่าง
แผ่น1 | แผ่น2 | รายละเอียด | แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

ผลคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบ 3

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562
รายชื่อ | การขึ้นทะเบียน | รายชื่อเพิ่มเติม | รายชื่อเพิ่มเติม (2)

ประกาศ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน)

แจ้งผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในรอบ 3 เข้าตรวจสอบขั้นตอนและสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามลิงก์ด้านล่าง
ดูรายชื่อ | แผ่น1 | แผ่น2 | แผ่น3 | แผ่น4 | การสอบสัมภาษณ์ | ฟอร์มตรวจสุขภาพ

ประกาศ กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ (STEP)

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 รอบทดสอบแรกเข้า
ดูรายละเอียด    

ผลคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา SU-TCAS รอบ 2

ผู้ที่มีสิทธิ์ฯ จะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ดูประกาศที่นี่ | ขั้นตอนขึ้นทะเบียน

ประกาศ ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมรอบ 5

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม SU-TCAS รอบที่ 5 ดูประกาศที่นี่

ผลคัดเลือก ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2

ผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์รอบที่ 2 ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ดูประกาศที่นี่

ประกาศ ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมรอบ 5

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม SU-TCAS รอบที่ 5 ดูประกาศที่นี่

ผลคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 2 (โควตา)

ดูรายชื่อ | รายชื่อเพิ่มเติม | การสอบสัมภาษณ์ | ฟอร์มตรวจสุขภาพ

ประกาศ ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมครั้งที่ 4

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม SU-TCAS รอบที่ 3 ดูประกาศที่นี่

ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบวิชาเฉพาะ

- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) (แผนที่)

- คณะมัณฑนศิลป์ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

- คณะอักษรศาสตร์ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

- คณะศึกษาศาสตร์ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

- คณะเภสัชศาสตร์ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

ผลการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ปี 2562 (SU-TCAS)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ http://reg.su.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคาร ภายในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562
รายชื่อผู้ผ่าน | ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

ผลการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ SU-TCAS รอบ 1 ประจำปี 2562 โดยผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องยืนยันสิทธิ์ที่ืทางเว็บไซต์ ทปอ. www.mytcas.com ภายในวันที่ 30-31 มกราคม และขึ้นทะเบียนตามวันเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
รายชื่อผู้ผ่าน    

ผลการคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ SU-TCAS รอบ 1 ประจำปี 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์     รายละเอียดสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลประกาศ ข้อมูลการรับสมัคร

ประกาศยกเลิกการอัพโหลดใบ ปพ.1 เพื่อความสะดวก อ่านต่อ...

ข้อมูลประกาศ ข้อมูลการรับสมัคร

การเตรียมข้อมูลก่อนการรับสมัคร อ่านต่อ...

ข้อมูลประกาศ ข้อมูลการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครแต่ละคณะ TCAS 2562 อ่านต่อ...

ข้อมูลประกาศ ข้อมูลการรับสมัคร

แผนภาพ Infographic แสดงกำหนดการรับสมัครในแต่ละรอบ อ่านต่อ...

Non-Thai students applying for Silpakorn University International College (SUIC) please click here.

edit สมัครสอบ  info คุณสมบัติทั่วไป  info ดูคุณสมบัติ  file_download ประกาศรับสมัคร  format_list_numbered ขั้นตอนสมัคร